Magazinmegjelenések

A szépség hatalma

Vajon a szépség által könnyen válunk manipulálhatóvá? Erről kérdeztük Dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebészt

MI TESZ VALAKIT VONZÓVÁ MÁSOK SZEMÉBEN?

Elsősorban az adott nemre jellemző tipikus jegyek megléte alapján találunk valakit vonzónak. A női arc legfontosabb jellemzői: szimmetria, egészséges, szép bőr, fiatalosság és kifejlett nőiesség, nagy szem, telt ajkak, pisze orr, kicsi és gömbölyű áll. Férfiak ese­tében a férfias jegyeken túl a magasság az elsődleges faktor. Ezenkívül vonzónak találjuk a kontrasztban gazdag arcokat, úgymint például az ajkak és a bőr színének különbözőségét, mert agyunk a kontrasztokat könnyebben és gyorsabban felismeri. Részben en­nek is köszönhető, hogy a hölgyek körében a sminkelés sosem megy ki a divatból.

VALÓJÁBAN MEKKORA HATÁST GYAKOROL RÁNK NAP­JAINKBAN A SZÉPSÉG?

Annak ellenére, hogy kultúránkból eredően igyekszünk a belső értékeket előnyben részesíteni a külsővel szemben, a tudományos kísérletek más eredményt mutatnak. A vonzó külsejű emberek az élet minden területén könnyebben érvényesülnek, így az iskolában, a munkahelyen és a bíróságon is. A Rochesteri Egyetem pszi­chológusai által végzett kísérletekben a résztvevőknek olyan hibás dolgozatokat adtak javításra, amelyekhez különböző gyerekek fo­tóit is csatolták mint feltehető szerzőkét. Ennek eredményekép­pen a szebb gyerekek jobb jegyeket kaptak. Szintén amerikai ta­nulmány állapította meg, hogy a szimpatikus vádlottak mérhe­tően megértőbb bírókra találnak. Egy német statisztika szerint a helyi topmenedzsereknek több mint a fele magasabb 190 cm-nél. A német férfiak átlagmagassága 177 cm. Bár a testmagasság a vezetői kvalitásra nincs hatással, viszont attraktivitás szempont­jából első helyen áll.

MIÉRT HAT RÁNK ILYEN INTENZÍVEN A SZÉPSÉG?

Mert a szépséget önkéntelenül is a jósággal azonosítjuk már gyer­mekkortól kezdve. Ha kisgyerekeknek egy kellemes és egy eltorzult arcot mutatnak egyszerre, miközben a háttérben váltakozva hallanak barátságos, megnyugtató, illetve ideges és zavaró hangokat, a kellemes hang hallatán a kellemesebb arcot nézik, míg a kellemetlen hangok ese­tén a kevésbé megnyugtató arc felé fordulnak. A felnőttek ugyan­csak hasonlóan reagálnak. Ha például a különböző arcokról ké­szült fényképekből az intelligensebbeket kelt kiválasztani, a szeb­beket választják ki.

MÉGIS, MIRE JÓ EZ A KÜLÖNBSÉGTÉTEL?

Az emberi szépségnek természetesen köze van a szaporodáshoz. Amikor egy számunkra vonzó személlyel találkozunk, agyunkban aktivizálódik a jutalmazó központ, amelynek hatására megváltozik a hormonszintünk, s ez természetesen a viselkedésünket is megváltoztatja. Ha például egy férfi találkozik egy számára vonzó nővel, megemelkedik a tesztoszteronszintje, és viselkedésében tetszeni kíván a nőnek. A tetszés esetében a gének optimális továbbörökítéséről van szó, ez pedig biológiailag programozva van ben­nünk. A szépséget az egészséggel és a jó génekkel azonosítjuk. Mindez persze nem tudatosan vagy érdekek mentén, hanem önösen működik.

HA FIGYELEMBE VESSZÜK A MÉDIÁBAN ÁLLANDÓAN FELÉNK MUTATOTT SZUPERMODELLEKET ÉS MÁS SZÉP IRCOKAT S ALAKOKAT, HOGYAN HAT MINDEZ AZ ÖN­ÉRTÉKELÉSÜNKRE?

Az Egyesült Államokban a 70-es évek óta mérik az emberek önmagukról alkotott képét, amely azóta folyamatos romlást mu­tat. Hasonló tendencia figyelhető meg Európa egyes országaiban is. Ennek persze különböző okai lehetnek, az azonban biztos, hogy az állandó szépségkonkurencia, amellyel a médiában nap mint nap találkozunk, mindannyiunkra nyomást gyakorol.

A SZÉPSÉGRŐL ALKOTOTT ELKÉPZELÉSEINK A DIVA­TOT KÖVETIK, VAGY FORDÍTVA?

Ha megfigyeljük több évszázad műalkotásait, láthatjuk, hogy ma­napság hasonló arcokat találunk szépnek, mint 500 vagy 2000 évvel ezelőtt. Különbséget kell tennünk azonban a test és az arc között a tekintetben, hogy a testkép sokkal alárendeltebb a divatnak, mint az arc. A középkorban például a sovány, törékeny hölgyeket, a rene­szánszban pedig már a teltkarcsú idomokat találták szépnek.

ÉS MIT MONDHATUNK NAPJAINKRÓL?

Eddigi praxisomban nagyon sokféle megkereséssel találkoztam. Általánosságban azonban elmondható, hogy a fittség és fiatalság, valamint a hölgyek körében a nőiesség hangsúlyozására van a leg­nagyobb igény.

ELŐFORDULT, HOGY VALAKINEK NEM TANÁCSOLT EGY BIZONYOS BEAVATKOZÁST?

Természetesen, hiszen mint Kelet-Európa más országaiban, így Magyarországon is megfigyelhető az a tendencia, hogy sokan az amerikai szépségideálokra szeretnének hasonlítani. Mivel a divat folyton változik, és a pácienseket sokféle impulzus éri az esztétikai beavatkozásokkal kapcsolatban, nagyon fontosnak tartom, hogy olyan döntést hozzanak, amely valóban hozzájárul a jó közérzetük megőrzéséhez és önbizalmuk növeléséhez. Nem támogatom azo­kat a beavatkozásokat, amelyek gyökeres ellentétben állnak a pá­ciens korával vagy testi adottságaival, hiszen a plasztikai sebészet­nek nem az a célja, hogy mindenkit az aktuális divat szerint egy mesterséges „szépséggé" formáljon át. Véleményem szerint min­denkiben megtalálhatók a természetes és kortalan szépség jegyei. A jó plasztikai sebész pedig ezeket felfedezi, és megerősíti vagy visszaállítja.

TEHÁT ÖN SZERINT A SZÉPSÉG HATALOM?

Napjaink társadalma mindenféleképpen előnyben részesíti a szépséget, de vajon igaz emberi értékek rejlenek-e mögötte...

időpontfoglalás
+36 30 365 1375
+36 1 793 3497